שילוב אנשים עם מוגבלות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב-2011 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תיקון תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית- התשס"ג-2003 חוק שיקום נכי נפש תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – התאמות נגישות לאתר – תשס"ח 2008 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – אגרות מורשי נגישות-  התש"ע-2010 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – מורשים לנגישות השירות- תשס"ז – 2007 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק – התשס"ט 2009 תקנות שכר מינימום – שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת – התשס"ב-2002 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – עדיפות במקומות חניה במקום העבודה – התשס"ב-2001 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – השתתפות המדינה במימון התאמות – התשס"ו-2006