תקנות / צווים עבודות נוער

צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס מינהלי על עבירות עבודת נוער), התש"ס – 2000 צו עבודת הנוער (הרחבת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ט – 1979 צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג – 1973 תקנות עבודות הנוער (הצגת תמצית החוק),תשי"ח – 1958 תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס –2000 תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט – 1999 תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו – 1995 תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח – 1958 תקנות עבודת הנוער (פנקס-עבודה), התשנ"ו – 1995 תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט – 1999 תקנות עבודת הנוער (יידוע נער ושמיעתו), התשנ"ט – 1999 תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג – 1973 תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987 חוק עבודת נוער, תשי"ג-1953 1