תקנות חוק דמי מחלה

תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), התשל"ז-1976 תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ד – 1993 תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), תשנ"ט-1999 חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000