איך אנחנו יכולים לעזור?

ברוכים הבאים למאגר הידע שלנו. חפש תשובות באמצעות תיבת החיפוש למטה , או צור כרטיס תמיכה אם אינך יכול למצוא את התשובה שלך.

כל הנושאים >
הדפס

תקנו / חוק עבודת נשים

 1. חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954
 2. תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), התשס"ח-2008
 3. תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל"ט-1979
 4. תקנות עבודת נשים (הודעה בדבר היעדרות מעבודה לצורך נסיעה לחו"ל למטרת אימוץ בין-ארצי), תשע"ד-2014
 5. תקנות עבודת נשים (הודעה על הסכמה לקיצור תקופת חופשת הלידה), תשע"ד-2014
 6. תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), התשנ"א – 1991
 7. תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), התשנ"ט – 1999
 8. תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), התשנ"א-1990
 9. תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), תשי"ח – 1958
 10. תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001
 11. תקנות עבודת נשים (עבודת-לילה בשירותי המדינה), תשט"ז – 1955
 12. תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט – 1988
 13. תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו – 1986
 14. תקנות עבודת נשים (הודעה על שהייה במקלט לנשים מוכות), התשס"א – 2000
 15. תקנות עבודת נשים (חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה), התשנ"ט – 1999
תגיות תוכן:
קטגוריות
תוכן עניינים