איך אנחנו יכולים לעזור?

ברוכים הבאים למאגר הידע שלנו. חפש תשובות באמצעות תיבת החיפוש למטה , או צור כרטיס תמיכה אם אינך יכול למצוא את התשובה שלך.

כל הנושאים >
הדפס

דמי הבראה

מי זכאי לדמי הבראה? מתי מקבלים את ההטבה? האם ניתן לתבוע דמי הבראה שלא שולמו לי בדיעבד?

דמי ההבראה הם רכיב המשולם במסגרת יחסי עבודה, מעבר לרכיבי השכר האחרים. 

נתחיל מקצת היסטוריה: מקור הזכות לדמי הבראה נעוץ בתקופה שבה התעשייה נשענה בעיקרה על עבודה פיזית. בעבר, דמי הבראה שולמו לעובדים לצורך מימון שהייה בבית הבראה, לחופשה ומנוחה במהלך תקופת הקיץ, כדי שיוכלו להתרענן ולחזור לעבודה עם כוחות מחודשים.    

בשנת 1998, הוסדרה הזכאות לדמי הבראה בהסכם הקיבוצי הכללי בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש, שהורחב בצו הרחבה לכלל העובדים והמעסיקים (למעט המגזר הציבורי שם חלות הוראות מיוחדות, ומקומות עבודה בהם חלות הוראות עדיפות). 

בהתאם להוראות צו ההרחבה, עובד שהשלים שנת עבודה במקום העבודה, זכאי לקבל ממעסיקו תשלום דמי הבראה, וכן לחלק היחסי של דמי ההבראה עבור חלק מהשנה. עובד שעד למועד תשלום דמי ההבראה בשנה מסוימת, טרם השלים שנה במקום העבודה, יקבל את דמי ההבראה במועד החלוקה בשנה העוקבת, גם עבור עבודתו בשנה הקודמת.

  • דמי ההבראה משולמים לעובדים באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם כן הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה (למשל, בתשלומים חודשיים).
  • אין בצו ההרחבה כל פגיעה בזכות העובד לדמי הבראה בגין יציאה בפועל להבראה.
  • שווי יום הבראה מתעדכן בהתאם לעליית מדד המחירים הכללי לצרכן, ומתפרסם מידי שנה.
  • דמי ההבראה נחשבים הכנסה מעבודה ומחויבים בתשלום מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות, אך בד"כ אינם נחשבים לצורך ההפרשות לפנסיה. 

ככלל, אין איסור בחוק להכליל את רכיב דמי ההבראה בתוך השכר שמשולם על ידי המעסיק ("שכר כולל/גלובלי"). יחד עם זאת, כדי להכליל את דמי ההבראה בשכר, על המעסיק לקבוע זאת במפורש בחוזה העבודה, ולייחד שורה נפרדת בתלוש השכר לרכיב דמי ההבראה.

במידה ובחוזה העבודה שלך לא נקבע במפורש שהשכר כולל את דמי ההבראה, או אם רכיב דמי ההבראה לא הופיע בתלוש השכר שלך בשורה נפרדת מהשכר – לא ניתן להכליל את דמי ההבראה בשכר שלך, ועל המעסיק לשלם לך את דמי ההבראה.  

בהתאם לצו ההרחבה, היעדרות בשל חל"ת והיעדרות אחרת שבה לא מתקיימים יחסי עבודה, אינה נכללת בוותק העבודה הקובע לצורך הזכאות לדמי הבראה. לכן בתקופת החל"ת לא צברת ותק לצורך תשלום דמי הבראה ובשנה הנוכחית אינך זכאית לתשלום דמי הבראה.

עם זאת, הוותק הקודם שלך (9 חודשים עד היציאה לחל"ת) נשמר, וכאשר תשלימי שנה בפועל בעבודה – תהיי זכאית לדמי הבראה בשנה הבאה ביחס לכל תקופת העבודה בפועל.

 

לפי תיקון שנעשה בשנת 2016, אתה יכול לדרוש מהמעסיק תשלום דמי הבראה, ואף לתבוע אותו בבית הדין לעבודה, עד 7 שנים לאחור, וזאת גם לאחר ניתוק יחסי העבודה ביניכם.

במידה וסיימת לעבוד במקום העבודה הקודם עד 2017, תוכל לדרוש את דמי ההבראה מהמעסיק או לתבוע אותו, עד שנתיים לאחור. 

בהחלט! כל עובד זכאי לקבל דמי הבראה, גם מי ששכרו משולם על בסיס חודשי, וגם מי ששכרו משולם על בסיס מספר שעות שעבד בפועל.

בהיותך עובד שעתי, חישוב דמי ההבראה נעשה בהתאם להיקף משרתך, לפי הנוסחה הבאה:

מספר שעות העבודה השבועיות שלך X מספר ימי ההבראה שאתה זכאי לו לפי הוותק שלך בעבודה X שווי יום הבראה, וכל זאת חלקי 42.

יש בהחלט מה לעשות. להסכמה שלך לוותר על הזכות לתשלום דמי הבראה אין תוקף, כי מדובר בזכות קוגנטית שעומדת לך גם אם הסכמת לוותר עליה. ניתן לתבוע עבור השנים בהן המעסיק לא שילם דמי הבראה. יתרה מכך, אי תשלום דמי הבראה מהווה עבירה על החוק.

במידה והעסקתך תסתיים, בין בשל פיטורים ובין בשל התפטרות, לפני מועד תשלום דמי ההבראה באותה שנה, תהיה זכאי לקבל את דמי ההבראה באופן יחסי לשנת העבודה האחרונה עם תשלום המשכורת האחרונה.

עם זאת, במידה ולא תשלים שנת עבודה מלאה, לא תהיה זכאי לדמי ההבראה בסיום העבודה.

כל עובד/ת זכאי לדמי הבראה לאחר השלמת שנת עבודה מלאה. דמי ההבראה מחושבים על בסיס הוותק במקום העבודה, היקף המשרה והתעריף הנהוג במקום העבודה, כאשר גובה דמי ההבראה במגזר הפרטי עומד השנה על 378 ש"ח ליום וגובה דמי ההבראה במגזר הציבורי הוא 432 ש"ח ליום. 

 

כדי לחשב בקלות את הסכום המשוער שמגיע לכם, תמיד תוכלו להיעזר במחשבון דמי ההבראה.

המחשבון קל ופשוט לשימוש ומאפשר לחשב את גובה דמי ההבראה המגיעים לכם, לפי מגזרים נפוצים (על בסיס הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה).  

חשוב לזכור כי השימוש במחשבון זה או בכל כלי עזר אחר, אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר. בחלק מהמקרים, במקומות עבודה מאוגדים, ייתכן ותהיו זכאים לסכום שונה בכפוף להוראות ההסכם הקיבוצי שחל במקום עבודתכם. 

תגיות תוכן:
קטגוריות
תוכן עניינים