איך אנחנו יכולים לעזור?

ברוכים הבאים למאגר הידע שלנו. חפש תשובות באמצעות תיבת החיפוש למטה , או צור כרטיס תמיכה אם אינך יכול למצוא את התשובה שלך.

כל הנושאים >
הדפס

דיני עבודה – מקורות מידע

מקורות מידע בנושא דיני עבודה

יובהר כי קבצים אלה אינם משקפים מטבע הדברים את כלל ההוראות והכללים החלים, ומהווים ככלי עזר בלבד. במידה וקיימת סתירה בין האמור בקבצים אלה לבין האמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה/נוהל מחייב אחר הינו הנוסח הקובע.

 זכויות שאינן כספיות באופן ישיר

העסקת עובדים בחוזים אישיים

זכויות עובדים – קביעת מרכיבי שכר בקליטה

ניוד עובדים

קרנות פנסיה השתלמות וקופות גמל

היעדרות בשל היריון, חופשת לידה או הורות

מחלה ואישורים רפואיים

ביטוח לאומי

עיון עובד בתיקו האישי

חופשה ללא תשלום

פיטורין

גמלאות – פרישה לגמלאות

ועדות רפואיות לעובדים המבוטחים במסלול פנסיה תקציבית וצוברת

שארים

קטגוריות
תוכן עניינים